Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №350 комбінованого типу» Дніпровської міської ради
Робочий навчальний план

 

Педагогічний колектив ДНЗ № 350 , враховуючи досягнення, перспективи розвитку,  визначає такі пріоритетні напрямки роботи на 2017-2018 навчальний рік :

 

1. Удосконалити  роботу з дітьми щодо  формування комунікативної компетентності дошкільників  шляхом реалізації  основних завдань Базового компоненту та ІІІ етапу обласної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадського суспільства».

 

2. Урізноманітнити форми та методи роботи з вихованцями щодо екологічного виховання дошкільників у тісній співпраці з батьківською громадськістю.

 

3. Продовжити роботу з питання  правильного ставлення до свого здоров’я, формування настанови на здоровий спосіб життя через гармонійну взаємодію з навколишнім світом та з собою. 

 

 

 

Вересень

Методична робота з кадрами

 

Вивчення стану життєдіяльності дітей

Організаційно-педагогічна робота

1

2

3

 

1. Ознайомлення з планом МО та ШПД (відп. методист)

 

2. Прийняти заяви на атестацію

(вихователі Журба М.М., Сорокіна В.Я., Багно Т.М., вчитель-дефектолог Кузнєцова О.В., прктичний психолог Кабак А.Ю.)

3. Забезпечити завданням педагогів, які атестуються (методист)

 

4. Видати наказ по ДНЗ про підготовку та проведення атестації. (до 20 вересня, відп. Завідувач)

 

5. Направити педагогів  на курси підвищення кваліфікації за графіком ДОІППО.

 

6 Затвердити склад творчої групи для роботи за проблемою «Театр як метод формування комунікативно-мовленнєвої компетенції дошкільника»

 

7. Самоосвіта «Діагностика мовленнєвого розвитку» 

(В.-м.  №11, 2016, с. 27-33) (протягом місяця, відп. методист, вихователі)

9. Тренінг «Формування комунікативної компетентності дітей»

(ІІ тиждень місяця, відп. Вихователь-методист)

 

10. Скласти перспективний план проведення свят та розваг

(І тиждень місяця, відп. музкерівник, інструктор з фізкультури)

 

11. Скласти сітку занять на навч.рік (І тиждень місяця, відп. Методист)

 

12. Сформувати списки неорганізованих дітей (відп. Ст.медсестра, методист)

 

13. Затвердити плани роботи гуртків (ІІ тиждень місяця, відп. Методист)

 

14. Провести індивідуальні консультації щодо планування (протягом місяця, методист)

 

1. Готовність групових кімнат та кімнат відпочинку до навчального року (порівняльний, інф. До виробничої наради) ( завідуюча, методист, медсестра, завгосп)

 

2. Організація та проведення  рухливих ігор під час прогулянки (порівняльний, інф. До виробничої наради)

 

3. Підготовка до проведення батьківських зборів (персональний, інформац. До відома)

 

 

1. Провести розвагу до дня знань «День знань»

(1 вересня, відп. муз.керівник)

 

2. Провести діагностичне обстеження рівня ЗУН дітей

(І-ІІІ тиждень місяця, відп. вихователі)

 

3. Провести обстеження по вивченню рівня фізичної підготовки дітей (І-ІІІ тиждень місяця, відп. інструктор з фізкультури)

4. Запросити батьків на розвагу „День знань”

(30-31 серпня, відп. вихователі старших груп)

5. Провести групові батьківські збори :

- ранній вік „Адаптація дитини до дитячого садка та значення режиму”

- мол.,сер. вік „Базовий компонент та його варіативна й інваріантна складові”

- стар.вік „Співпраця та завдання ДНЗ та сім’ї  щодо підготовки дітей до школи”

(ІІ тиждень місяця, відп. вихователі)

6. Тематичні бесіди з нагоди дня народження

В.О. Сухомлинського.

7. Анкетування батьків, що вперше привели дитину до дитсадка «Портрет моєї дитини» (І-ІІ тиждень місяця, відп. Вихователі)

8. Консультація для батьків «Наука про здоров’я-валеологія» (відп. Інструктор з фізичного виховання)

8. Виготовити з дітьми поробок з природнього матеріалу до виставки „Ярмарок від золотої осені”(4 тиждень місяця, відп. Керівник гуртка «ІЗО», вихователі груп)

9. Провести день фізичної культури і здоров’я «Про своє здоров’я дбай: бігай, присідай, стрибай» (11 вересня, відп. Інструктор з фізичної культури) (всі вікові групи)

 

Робота методичного кабінету

Адміністративно-господарська діяльність

 

Примітка

 

4

5

 

6

 

1. Огляд нормативних документів, новинок методичної літератури та фахової періодики

 (щокварталу згідно з планом проведення педагогічних годин,  виставка - вихователь-методист)

 

2. Упорядкувати та доповнити матеріали щодо розвитку комунікативності (4 тиждень місяця, відп. вихователь-методист)

 

3. Поновити нестандартне обладнання корекційно-оздоровчого куточку (впродовж місяця, відп. Вихователі)

 

4. Розробити рекомендації щодо впорядкування фізкультурно-оздоровчого куточку. (відп. вихователь-методист)

 

5. Поновити та обладнати спортивну залу (протягом місяця, відп. вихователь-методист, валеолог)

 

6. Скласти циклограму роботи методичної  роботи  на 2017-2018  навч.рік (І тиждень місяця, відп. вихователь-методист)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Огляд „ Готовність до нового навчального року .”

(І тиждень, відп. Завідувач, склад комісії з охорони праці)

 

2. Інструктаж з техніки безпеки та охорони здоров’я дітей.

(І тиждень, журнал ведення інструктажів з охорони праці, відп. Методист)

 

3. Здійснювати контроль за санітарним станом у групах, на ділянках дитячого садка. (постійно, відп. Завідувач, ст.. медсестра)

 

4. Здійснити контроль за харчуванням дітей. (постійно, відп. Завідувач, ст.. медсестра)

 

5. Контроль за виконанням посадових обов’язків педкадрів та обслуговуючого персоналу. (постійно, відп. Завідувач, завгосп)

 

 

 

 

 

 

 

 

Жовтень

Методична робота

 

Вивчення стану життєдіяльності дітей

Організаційно-педагогічна робота

1

2

3

1. Прийняти участь у роботі МО та ШПД

(вихователь Сорокіна В.Я.)

 

2. Провести засідання творчої групи за планом

 (відп. творча група)

 

3. Провести засідання атестаційної комісії (до 10 жовтня, відп. Завідувач)

 

4. Затвердити план роботи атестаційної комісії та план проведення атестації (до 10 жовтня, відп. Завідувач)

 

5. Тренінг «Причини мовленнєвих порушень у дітей» (ІІІ тиждень місяця, відп. Вчитель-дефектолог Кузнєцова О.В.)

 

6. Самоосвіта «Комунікативні ігри для розвитку вмінь спілкування для дітей раннього та дошкільного віку» (впродовж місяця, відп. Вихователі)

 

7. Майстер-клас «Використання комунікативних ігор та вправ у різновіковій групі»  (вихователь Журба М.М.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Тематична перевірка „ Аналіз стану комунікативно-мовленнєвого розвитку дітей середнього дошкільного віку”

( довідка до педради, методист, зав. д/з )

 

 

1. Провести свято „Золото осені”

(3-4 тиждень місяця, відп. муз.керівник)

 

2.Організувати виставку дитячого малюнка

„Осінній ярмарок” (3-4 тиждень місяця, відп. керівник студії ІЗО)

 

3. Провести «День здоров’я» (день на останньому тижні місяця)

 

4. Тематичні заняття з нагоди річниці визволення Дніпропетровщини

 

5. Батьківський всеобуч «Як треба спілкуватися та займатися з дітьми вдома» (відп. Вчитель-логопед Андрющенко Н.І.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота методичного кабінету

Адміністративно-господарська діяльність

 

Примітка

 

4

5

 

6

 

1.Провести круглий стіл за підсумками обстеження дітей з фізичного розвитку та розумової діяльності

(І тиждень місяця, відп. виховат., інструктор з фізкультури, методист)

 

2.Розробити план заходів до Дня здоров’я  (І тиждень місяця, відп. вихователі, муз керівник, валеолог, інструктор з фізкультури, методист)

 

3. Доповнити  та упорядкувати матеріали за освітньою лінією «Мовлення дитини» відповідно до Базового компоненту (протягом місяця, відп. вихователь-методист)

 

4. Впорядкувати, оновити  матеріали для  оздоровчо-корекційної роботи (ІІ тиждень місяця, відп. вихователі всих вікових груп)

 

5. Поновити інформаційний матеріал для батьків  по охороні здоров’я  дитини (ІІ тиждень, відп. вихователь-методист, вихователі)

 

6. Скласти циклограми роботи методичного кабінету на місяць (І тиждень місяця, відп. вихователь-методист)

 

7. Упорядкувати краєзнавчі  куточки з національною символікою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Здійснювати контроль за санітарним станом у групах, на ділянках дитячого садка. (постійно, відп. Завідувач, ст.. медсестра)

 

2. Провести рейд „Виконання норм харчування”. (ІІ тиждень місяця, відп. Завідувач, ст.. медсестра)

 

3. Здійснити контроль за харчуванням дітей. . (постійно, відп. Завідувач, ст.. медсестра)

 

4. Контроль за виконанням правил обов’язків обслуговуючого персоналу. (постійно, відп. Завідувач, завгосп)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листопад

Методична робота

 

Вивчення стану життєдіяльності дітей

Організаційно-педагогічна робота

1

2

3

 

1. Прийняти участь у роботі МО та ШПД (вихователь-методист, вихователь Будаєва К.С.)

 

2. Провести засідання творчої групи за планом

 

 

3. Методичний турнір «Розвиваємо мовлення вихователів»

(за мат. В.-м. №11/2016, с. 22-26)

 

4. Педгодина «Методи інтерактивної взаємодії для розвитку комунікативно-мовленнєвих вмінь та навичок»  

(ІІІ тиждень місяця, відп. Вихователь-методист Мирон О.О.)

 

5. Педрада № 2 «Комунікативна компетентність дітей»

 

- Особливості формування комунікативної компетентності. Слово до слова складається мова (В.м. №11/2016, с.33-38)

 

- Як навчити дітей розповідати  (В.м. №11/2016, с.41)

 

- Значення казки в соціальній адаптації дітей до навколишньої дійсності (за мат. З інтернету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Організація та проведення гімнастики-пробудження після денного сну (порівняльн. Інформ., вихователь-методист)

 

2. Зміст та якість планування освітньої роботи з дітьми (порівняльний, довідка, завідувач, вихователь-методист)

 

 

1. Організувати виставку літератури з питань комунікативно-мовленнєвого розвитку дітей (4 тиждень,  вихователь-методист, вихователі)

 

2. Розвага «Знайомство з музичними інструментами» (4 тиждень, муз керівник)

 

3. Пам’ятка «Становлення мовленнєвої особистості дитини»

( відп. вихователь-методист, виховат. всіх вікових груп, В.-м. №4/2016, с.53)

 

4. Провести «День здоров’я» (день на останньому тижні місяця)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота методичного кабінету

Адміністративно-господарська діяльність

 

Примітка

 

4

5

 

6

 

 1. Доповнити матеріали за освітньою лінією «Особистість дитини» відповідно до Базового компоненту (впродовж місяця, відп. Методист)

 

 

2. Поновити інформаційний матеріал для батьків  по т/б   (І тиждень, відп. методист, вихователі)

 

3. Провести конкурс серед вихователів „Кращий осередок для формування правил безпеки життєдіяльності ” (впродовж 2 місяців, відп. вихователь-методист, вихователі)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Здійснювати контроль за санітарним станом у групах, на ділянках дитячого садка. (постійно, відп. Завідувач, ст.. медсестра)

 

2. Здійснити контроль за харчуванням дітей. (постійно, відп. Завідувач, ст.. медсестра)

 

3. Контроль за виконанням правил обов’язків обслуговуючого персоналу. (постійно, відп. Завідувач, завгосп)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

Грудень

Методична робота

 

Вивчення стану життєдіяльності дітей

Організаційно-педагогічна робота

1

2

3

 

1. Прийняти участь у роботі МО та ШПД (вихователь-методист, вихователь Багно Т.М.)

 

2. Провести засідання творчої групи за планом

(див. Додаток № 4) (відп. Творча група)

 

3. Самоосвіта «Естетико-екологічне виховання засобами театралізованої діяльності «Театр природи» (Д/в. №12, 2016, с.2-5)  (протягом місяця, відп. вихователь-методист, вихователі)

 

 

4. Педгодина «Мистецтво розмовляти з дітьми (ІІІ тиждень місяця, відп. Вчитель-логопед Андрющенко Н.І.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 1. Тематична перевірка «Організація роботи  щодо екологічного виховання дошкільників »

(довідка, відп. Завідувач, вихователь-методист)

 

 

1. Розвага „День Святого Миколая” (ІІІ тиждень місяця, відп. Муз керівник)

 

2. Провести конкурс на краще оздоблену групову кімнату до нового року (4 тиждень місяця, відп. виховат.)

 

3. Свято „ Новорічна казка”, «В гостях у ялинки» (4-й тиждень місяця, виховат., муз керівник , вихователь-методист, завідуюча)

 

4. Запрошення батьків прийняти участь в новорічних святах (ІІІ тиждень місяця, відп. Вихователі)

 

5. До свята Св. Миколая виставка родинних малюнків „Наші мрії та фантазії” (ІІІ тиждень місяця, відп. Вихователі, батьки)

 

6. Круглий стіл „Обмін думками : як краще провести зимові канікули ?”

( ІІІ тиждень місяця, відп. вихователі)

 

7. Провести «День здоров’я» (день на останньому тижні місяця)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота методичного кабінету

Адміністративно-господарська діяльність

 

Примітка

 

4

5

 

6

 

1. Огляд нормативних документів, новинок методичної літератури та фахової періодики

 (щокварталу згідно з планом проведення педагогічних годин,  виставка - методист)

 

2. Доповнити матеріали за освітньою лінією «Дитина у світі природи» відповідно до Базового компоненту (впродовж місяця, відп. вихователь-методист)

 

3. Організувати виставку дит. робіт  „Зимова казка”

(4 тиждень місяця, відп. керівник ізостудії)

 

4. Виготовити атрибути до сюрпризного моменту на свято Св. Миколая (І-ІІ тиждень місяця, відп. Муз керівник, вихователі)

 

5. Скласти циклограми роботи метод. кабінету на місяць.

(І тиждень, відп. вихователь-методист)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Здійснювати контроль за санітарним станом у групах, на ділянках дитячого садка. (постійно, відп. Завідувач, ст.. медсестра)

 

2. Здійснити контроль за харчуванням дітей. (постійно, відп. Завідувач, ст.. медсестра)

 

3. Контроль за виконанням правил пожежної безпеки під час новорічних свят. (постійно, відп. Завідувач, відповідальний за пожежну безпеку - завгосп)

 

4. Контроль за виконанням правил обов’язків обслуговуючого персоналу. (постійно, відп. Завідувач, завгосп)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Січень

Методична робота

 

Вивчення стану життєдіяльності дітей

Організаційно-педагогічна робота

1

2

3

 

1. Прийняти участь у роботі МО та ШПД (керівник гуртка Красилюк І.І.)

 

2. Провести засідання творчої групи за планом (відп. Творча група)

 

3. .Педгодина  - «Діти з особливими потребами. Особливості психоемоційного розладу поведінки й недорозвитку мовлення (4 тиждень місяця, відп. Вчитель-дефектолог Кузнєцова О.В.)

 

4. Індивідуальні консультації для молодих спеціалістів «Дихальна гімнастика Стрельниковой» (ІІ тиждень місяця, відп. Інструктор з фізичного виховання Шандиба І.В..)

 

5. Провести засідання атестаційної комісії „ Про хід атестації”

 

6. Майстер-клас «Екологічне виховання дошкільників» (середній дошк. вік)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Тематична перевірка

„Стан роботи в ДНЗ з екологічного виховання дошкільників»

( довідка до педради, відп.  зав. д/з, вихователь-методист )

 

2.З метою надання допомоги, запобігання помилок здійснити перевірку „Якість планування молодими спеціалістами ”

( персонально, інформація до наради при зав. д/з, зав., вихователь-методист ).

 

 

1. Провести розвагу „Щедрик-Ведрик” (ІІ тиждень місяця, відп. Муз керівник)

 

2. Провести змагання між старшою та середньою групою на „Кращого колядника” (відп. вихователі)

 

3. Запрошення батьків прийняти участь в спільному дозвіллі „ Щедрик-Ведрик ” (І тиждень місяця, відп. Вихователі)

 

4. Консультація для батьків  «І в холодні зимові дні нам застуда та грип не страшні»

(Д.в. №2/2016,  с. 20-21)

(4 тиждень місяця, відп. Завідувач, ст.. медсестра)

 

5. Провести «День здоров’я» (день на останньому тижні місяця)

 

 

 

 

 

 

Робота методичного кабінету

Адміністративно-господарська діяльність

 

Примітка

 

4

5

6

 

1. Доповнити матеріали за освітньою лінією «Гра дитини» відповідно до Базового компоненту (впродовж місяця, відп. вихователь-методист)

 

2.  Поновити куточки для експериментальної діяльності

(впродовж місяця, відп. вихователі всіх вікових груп)

 

3. Поновити матеріали у інформаційних куточках (вихователі всіх вікових груп)

 

4. Скласти циклограми роботи метод. кабінету на місяць.

(І тиждень, відп. вихователь-методист)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Інструктаж з техніки безпеки та охорони здоров’я дітей.

(І тиждень місяця, відп. вихователь-методист)

 

2. Здійснювати контроль за санітарним станом у групах, на ділянках дитячого садка. (постійно, відп. Завідувач, ст.. медсестра)

 

3. Здійснити контроль за харчуванням дітей. (постійно, відп. Завідувач, ст.. медсестра)

 

4. Контроль за виконанням правил обов’язків обслуговуючого персоналу. (постійно, відп. Завідувач, завгосп)

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

Лютий

Методична робота

 

Вивчення стану життєдіяльності дітей

Організаційно-педагогічна робота

1

2

3

 

1. Прийняти участь у роботі МО та ШПД ( вихователь Пушенко І.О.)

 

2. Провести засідання творчої групи за планом

(див. Додаток № 4) (відп. Творча група)

 

 

3. Провести засідання атестаційної комісії за планом  «Тиждень ознайомлення з досвідом педагогів, які атестуються» (з 3-7 лютого 2018 року) (відп. Атестаційна комісія)

 

4. Самоосвіта «Рекомендації щодо формування екологічної відповідальності дітей дошкільного віку»

(протягом місяця, відп. вихователь-методист, вихователі)

 

 

5. Педрада №3 «Екологічне  виховання дошкільників»

 

- Форми та методи роботи з екологічного виховання дітей

 

- Роль казки у вихованні екологічної культури у дошкільнят

 

- Сучасні проблеми екологічного виховання дошкільників

 

 

 

 

1. Попереджувальний контроль „ Виконання рішень педради ”

( інформація до наради, всі вікові групи, відп. зав. д/з, вихователь-методист ).

 

2. Вибірковий контроль «Рівень педагогічної майстерності та стан освітнього процесу у педагогів, які атестуються у навчальному році»

( інформація до засідання атестаційної комісії, відп. Голова та члени атестаційної комісії)

 

3. Готовність вихователів до робочого дня (огляд.- операт., інформація до відома, відп. вихователь-методист)

 

 

1. Провести тематичну розвагу „День Святого Валентина” (старша група) (згідно плану, відп. музкерівник)

 

2. Провести розвагу „ Мій тато найкращий” (старші вікові групи) (згідно плану, відп. музкерівник)

 

3. Провести розвагу „Стрітення” (сер. ст.вік) (згідно плану, відп. музкерівник)

 

4. Провести виставку робіт «Валентинка» (керівник ізостудії)

 

5. Запросити батьків до свята „Мій тато найкращий” (відп. вихователі старших груп)

 

 

6. Провести «День здоров’я» (день на останньому тижні місяця)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота методичного кабінету

Адміністративно-господарська діяльність

 

Примітка

 

4

5

6

 

1. Розробити матеріал до педради

(І тиждень місяця, відп. вихователь-методист, ініціативна група)

 

2. Скласти циклограми  роботи метод. кабінету на місяць

(І тиждень, відп. вихователь-методист)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Здійснювати контроль за санітарним станом у групах, на ділянках дитячого садка.

(постійно, відп. Завідувач, ст.. медсестра)

 

2. Здійснити контроль за харчуванням дітей.

(постійно, відп. Завідувач, ст.. медсестра)

 

3.Контроль за виконанням правил обов’язків обслуговуючого персоналу. (постійно, відп. Завідувач, завгосп)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Березень

Методична робота

 

Вивчення стану життєдіяльності дітей

Організаційно-педагогічна робота

1

2

3

 

1. Прийняти участь у роботі МО та ШПД (вихователь-методист)

 

2. Провести засідання творчої групи за планом (відп. творча група)

 

3. Провести підсумкове засідання атестаційної комісії за планом. Вивчення системи роботи педагогів, які атестуються (завідуюча)

 

4. Видати наказ по дошкільному закладу за результатами атестації та повідомити про них педколектив (відп. Завідувач, методист)

 

 

5. Обмін досвідом «Форми та методи роботи з питання прищеплення дітям  правильного ставлення до свого здоров’я, формування настанови на здоровий спосіб життя через гармонійну взаємодію з навколишнім світом та з собою. 

(ІІ тиждень місяця, відп. вихователь-методист, досвідчені педагоги)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. З метою підвищення педагогічної майстерності здійснити перевірку

 „ Система роботи спеціалістів логопедичної групи”

( гр..№4,  інформація до наради, зав. д/з).

 

 

 

1. Організувати виставку дитячої творчості „Пролісок для мами” (до свята 8 березня, відп. керівник гуртка ізостудії)

 

2. Провести свято „Матусин день”                                                       (до 8 березня, відп.  муз керівник, вихователі груп)

 

3. Провести тематичні вечори, присвячені творчості Т.Г.Шевченка (відп. вихователі, вихователь-методист)

 

4. Запросити мам, бабусь  до свята „Матусин день” (І тиждень місяця, відп. вихователі)

 

5. Провести розвагу «Масляна» (відп.  муз керівник, вихователі груп)

 

6. Пам’ятка для батьків

«Організація режиму дня в умовах сімейного виховання».  (відповідальні вчитель-дефектолог, вихователі)

 

7. Провести «День здоров’я» (день на останньому тижні місяця)

 

 

 

Робота методичного кабінету

Адміністративно-господарська діяльність

 

Примітка

 

4

5

 

6

 

1. Огляд нормативних документів, новинок методичної літератури та фахової періодики

 (щокварталу згідно з планом проведення педагогічних годин,  виставка - вихователь-методист)

 

2. Систематизувати  та доповнити матеріали з мовленнєвого розвитку дитини

 

3. Скласти циклограми

роботи методичного кабінету на місяць (І тиждень, відп. вихователь-методист)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Здійснювати контроль за санітарним станом у групах, на ділянках дитячого садка. (постійно, відп. Завідувач, ст.. медсестра)

 

2. Здійснити контроль за харчуванням дітей. (постійно, відп. Завідувач, ст.. медсестра)

 

3. Контроль за виконанням правил обов’язків обслуговуючого персоналу. (постійно, відп. Завідувач, завгосп)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

Квітень

Методична робота

 

Вивчення стану життєдіяльності дітей

Організаційно-педагогічна робота

1

2

3

 

1. Прийняти участь у роботі МО та ШПД (вихователь-методист, вихователь Фрейвальд Ю.В.)

 

2. Провести засідання творчої групи за планом (відп. творча група)

 

3. Педгодина «Пізнавальні прогулянки з дошкільниками» (В.м. №6/2017, с. 19-21) (3 тиждень місяця, відп. методист)

 

4. Самоосвіта «Що посієш, те й пожнеш або Праця дошкільників у природі» (В.м. №3, 2016, с.40-46)

 

5. Колективний перегляд відкритих підсумкових занять (3-4 тиждень місяця)

 

6. «Тиждень безпеки дитини» (за графіком) (відпов. Методист, вихователі, ініціативна група)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Комплексна перевірка

„ Рівень підготовки дітей до навчання у школі .”

( наказ, довідка до педради, аналіз

результатів обстеження, методист, лікар, інструктор з фіз.-ри )

 

2. З метою надання методичної допомоги здійснити аналіз роботи вихователів з впровадження в практику знань, отриманих на курсах підвищення кваліфікації, семінарах-практикумах ДНЗ .

( вибірково, співбесіда, до відома, методист )

 

 

1. Провести в ДНЗ розвагу„Усміхайся, розважайся!”

(1 квітня, відп.  муз керівник, інструктор з фізкультури, вихователі)

 

2. Провести розвагу  „Великдень» (відп. муз керівник, вихователі старших груп)

 

3. Організувати виставку робіт „ Великодня писанка” (до свята, відп. керівник ізостудії)

 

4. Провести в ДНЗ тиждень безпеки (згідно графіку, відп. методист, вихователі)

 

5. Запросити батьків старшої групи на зустріч з адміністрацією школи (ІІ тиждень місяця, відп. вихователі)

 

6. Запросити батьків на розваги „Усміхайся, розважайся” та „Великдень» (заздалегідь до розваг, відп. вихователі)

 

7. Провести день фізичної культури і здоров’я

( до 7 квітня, відп. Інструктор з фізичної культури) (всі вікові групи)

 

8. Провести групові батьківські збори. (ІІІ тиждень місяця, відп. вихователі)

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота методичного кабінету

Адміністративно-господарська діяльність

 

Примітка

 

4

5

 

6

 

1. Доповнити папку „Безпека життєдіяльності” добірками ігор, конспектами занять. (І тиждень місяця, відп. вихователь-методист, вихователі)

 

2. Розробити заходи до тижня безпеки життєдіяльності(І тиждень місяця, відп. вихователь-методист)

 

3. Скласти розклад проведення відкритих підсумкових занять (І-ІІ тиждень місяця, відп. вихователь-методист)

 

4. Оформити грядки на майданчику  згідно віку дітей (ІІІ тиждень місяця, відп. вихователі)

 

5. Розробити програми до тижня безпеки життєдіяльності (І тиждень місяця, відп. вихователь-методист, вихователі)

 

6. Поновити інформаційні куточки для батьків інформацією про безпеку дитини (І тиждень місяця, відп. вихователь-методист, вихователі)

 

7. Систематизувати добірку рухливих ігор на свіжому повітрі

(І тиждень місяця, відп. вихователі)

 

8. Скласти циклограми роботи метод. кабінету на місяць (І тиждень місяця, відп. вихователь-методист)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Здійснювати контроль за санітарним станом у групах, на ділянках дитячого садка. (постійно, відп. Завідувач, ст.. медсестра)

 

2. Здійснити контроль за харчуванням дітей. (постійно, відп. Завідувач, ст.. медсестра)

 

3. Контроль за виконанням правил обов’язків обслуговуючого персоналу. (постійно, відп. Завідувач, завгосп)

 

4. Відремонтувати обладнання на майданчиках, пофарбувати ігрове обладнання. (до Дня Довкілля, відп. завгосп)

 

5. Підготувати город для трудової роботи дошкільнят, квітники. (ІІІ тиждень місяця, відп. вихователі)

 

6. Організувати літні оздоровчі заходи. (І-ІІ тиждень місяця, відп. вихователь-методист)

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Травень

Методична робота

 

Вивчення стану життєдіяльності дітей

Організаційно-педагогічна робота

1

2

3

 

1. Звіти вихователів про відвідування МО та ШПД (відп. вихователі)

 

2. Підсумки роботи творчої групи   (відп. творча група)                                      

 

3. Самоосвіта «Досліджуємо власне здоров’я. Формування здоров’язбережувальної компетентності дошкільнят»

(Д.в. №11, 2016, с. 2-6), (впродовж місяця, відп. вихователь-методист, вихователі)

 

4 Круглий стіл „ Наші здобутки : поразки  та перемоги” (обговорення)

 

5. Провести відкриті підсумкові заняття

 

6. Педрада № 4 „Рівень готовності дітей до навчання у школі”

 

- фізична готовність дитини до навчання у школі (фізорг)

 

- психологічна та педагогічна готовність до школи (обстеж. Виховат.)

- функціональна готовність до школи шестирічок (ін форм. про підсумкові заняття)

- організаційні питання початку літньо-оздоровчої кампанії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Контроль за якістю проведення діагностики дітей ( попередж., інформац. До відома, відп. вихователь-методист, завідувач)

 

2. Попереджувальний контроль „Виконання рішень педради .”

( інформація до відома, всі

вікові групи, зав.д/з, вихователь-методист )

 

 

1. Провести фізкультурне дозвілля до свята „День Перемоги” (до Дня Перемоги, відп. муз керівник, вихователі)

 

2. Провести в ДНЗ свято „До побачення, дитячий садок!” (відп. вихователі випускних груп, муз керівник).

 

3. Розвага «У дружньому колі»

( відп. музкерівник)

 

4. Провести загальні батьківські збори. (4 тиждень місяця, відп. завідувач)

 

5. Участь батьків у підготовці літнього оздоровчого періоду

 

6. Конкурс малюнків «Улюблені місця моєї Батьківщини» (відп. керівник ІЗО –студії, вихователі)

 

 

Робота методичного кабінету

Адміністративно-господарська діяльність

 

Примітка

 

4

5

 

6

 

1. Зробити добірку матеріалів про літне оздоровлення

(І-ІІ тиждень місяця, відп. вихователь-методист)

 

2. Провести моніторинг „ Рівень підготовленості дітей до навчання у школі” за наслідками діагностування вихователями у групах (кінець місяця, відп. вихователь-методист)

3. Виготовити запрошення на випускний бал. (до свята, відп. вихователі, муз керівник, вихователь-методист)

 

4. Скласти план розваг на літній період (муз керівник, фізорг) та фізкультурних занять. (4 тиждень місяця)

 

5. Скласти сітку занять на літо (4 тиждень місяця, відп.  вихователь-методист).

 

6. Скласти заходи по проведенню літньої оздоровчої кампанії (4 тиждень місяця, відп. вихователь-методист).

 

7. Скласти план медичних заходів на літо (4 тиждень місяця, відп. медсестра)

 

8. Провести діагностику розумового та фізичного розвитку дітей (вихователі, фізорг), а також обстеження дітей старшої групи на психологічну та функціональну готовність до школи (відп. практичний психолог).

 

9. Поновити атрибути для ігор з піском, вітром, водою (3-4 тиждень місяця, відп. вихователі)

 

10. Підготувати інформацію з питань літнього оздоровлення дітей та профілактика дитячого травматизму (3-4 тиждень місяця, відп. вихователі)

 

11. Скласти циклограми роботи метод.кабінету на місяць(І тиждень місяця, відп. вихователь-методист)

 

1. Здійснювати контроль за санітарним станом у групах, на ділянках дитячого садка. (постійно, відп. Завідувач, ст.. медсестра)

 

2. Здійснити контроль за харчуванням дітей. (постійно, відп. Завідувач, ст.. медсестра)

 

3. Контроль за виконанням правил обов’язків обслуговуючого персоналу. (постійно, відп. Завідувач, завгосп)

 

4. Відремонтувати обладнання на майданчиках, пофарбувати ігрове обладнання. (до Дня Захисту Дітей, відп. завгосп)

 

5. Організувати літні оздоровчі заходи. (відп. вихователь-методист, ст.медсестра, фізорг)

 

 

 

 

 

 

 

Червень

Методична робота

 

Вивчення стану життєдіяльності дітей

Організаційно-педагогічна робота

1

2

3

 

1. Індивідуальні консультації по плануванню виховної роботи на літній період.(постійно, відп. вихователь-методист)

 

2. Консультація «Профілактика кишкових отруєнь» (І тиждень місяця, відп. ст медсестра)

 

3. Самоосвіта «Загартування влітку у дитсадку і вдома» (впродовж місяця, відп. вихователь-методист, вихователі)

 

4. Звітування педагогів щодо виконання планів самоосвіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Вибіркове вивчення  «Дотримання правил розпорядку дня, питного та повітряного режиму»

(вибірково, інформація на нараді, відп завідувач, вихователь-методист, медсестра)

 

3. Контроль: - за станом захворюваності дітей (звіт на нараді, відп. ст. медсестра)

 

1. Провести святкову розвагу  «1  червня - День захисту дітей”

(1 червня, відп. муз керівник, вихователі)

 

2. Провести в ДНЗ конкурс-огляд «Літо-літечко»

- естетичний вигляд майданчика (прикраси до свята)

- планування фізкультурно-оздоровчої роботи

- підготовка тематичних брошур, ширм, пам’яток для батьків

 

3. День відкритих дверей . Запрошення до свята

«День захисту дітей» (1 червня, відп. вихователі)

 

4. Консультація для батьків «Загартування дітей влітку вдома»

(відп. завідувач, вихователі)

 

5. Інформаційні матеріали різної тематики для оформлення батьківського куточку (відп. вихователі, методист, медсестра)

 

6.Загальні батьківські збори: «Спільна робота ДНЗ та сім’ї зі зміцнення здоров’я та безпеки життєдіяльності  дітей улітку»

 

7. Залучення батьків до створення розвивальних осередків, оформлення групових приміщень, благоустрою території ДНЗ

8. Консультації для педагогів і батьків щодо попередження харчових отруєнь, інфекційних захворювань, сонячних опіків та теплових ударів (відп. ст.медсестра)

 

 

 

Робота методичного кабінету

Адміністративно-господарська діяльність

 

Примітка

 

4

5

 

6

 

1. Виставка методичної літератури, періодичних фахових видань, дитячої літератури до літнього оздоровчого періоду

 (І-ІІ тиждень місяця, відп. вихователь-методист)

 

2. Поновити виносний матеріал для ігор з піском, водою, повітрям (І-ІІ тиждень місяця, відп. вихователі)

 

3. Виготовити тематичні стенди «Літечко завітало», «Чим ми займаємось влітку» (відп. вихователі, вихователь-методист)

 

4. Скласти циклограми роботи метод. кабінету на місяць

(І тиждень місяця, відп. вихователь-методист)

 

5.Оснащення методичного кабінету необхідною літературою, ілюстративними і демонстраційними матеріалами, зразками наочно-дидактичних посібників для роботи з дітьми влітку (І тиждень місяця, відп. вихователь-методист)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Здійснювати контроль за санітарним станом у групах, на ділянках дитячого садка. (постійно, відп. Завідувач, ст.. медсестра)

 

2. Здійснити контроль за харчуванням дітей. (постійно, відп. Завідувач, ст.. медсестра)

 

3. Контроль за виконанням правил обов’язків обслуговуючого персоналу. (постійно, відп. Завідувач, завгосп)

 

4. Косметичний ремонт групових кімнат (відп. завгосп)

 

5. Провести рейд „Дотримання санітарно-протиепідеміологічного режиму на харчоблоці”(І тиждень місяця, відп. Завідувач, ст.. медсестра)

 

6.Поповнення матеріалів, необхідних для образотворчої діяльності (відп. завгосп)

7.Ревізія спортивного інвентарю, придбання нового (відп. завгосп)

8. Профілактика і ремонт водопровідної та опалювальної системи закладу до нового навчального року (відп. завгосп)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Липень

Методична робота

 

Вивчення стану життєдіяльності дітей

Організаційно-педагогічна робота

1

2

3

 

 

1. Самоосвіта  «Пам’ятки для вихователів із проведення фізкультури» (впродовж місяця, відп. вихователь-методист, вихователі)

 

2. Конкурс: «Найкращий майданчик та квітник» (відп. Завідувач, вихователь-методист, вихователі)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Вибіркове вивчення  «Проведення ранкової гімнастики та фізкультури на свіжому повітрі» (вибірково, інформація на нараді, відп завідувач, вихователь-методист, медсестра)

 

2. Контроль: за дотриманням вимог до одягу і взуття при перебуванні дітей у приміщенні і на свіжому повітрі (звіт на нараді, відп. ст. медсестра)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Організувати і провести конкурс «Найкращий малюнок на асфальті» (відп. вихователі).

 

2. Індивідуальні консультації для батьків «Як створити безпечні умови для дитини вдома?»

 (відп. вихователі)

 

3. Інформаційні матеріали різної тематики для оформлення батьківського куточку (відп. вихователі, вихователь-методист, медсестра)

 

4. Залучення батьків до створення розвивальних осередків, оформлення групових приміщень, благоустрою території ДНЗ

 

5. Розвага «Івана Купала» (відп. Музичний керівник)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота методичного кабінету

Адміністративно-господарська діяльність

 

Примітка

 

4

5

 

6

 

1. Скласти каталог періодичних видань та методичної літератури (впродовж місяця, відп. фізорг)

 

2. Поповнення методичної бази матеріалами з досвіду роботи вихователів «Краєзнавча робота влітку», «Ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з народними святами літнього циклу» (відп. вихователі груп)

 

3. Зробити графічні ігри на дитячих майданчиках (лабіринти, класики ) (відп. вихователі груп)

 

4. Скласти циклограми роботи метод. кабінету на місяць

(І тиждень місяця, відп. вихователь-методист)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Здійснювати контроль за санітарним станом у групах, на ділянках дитячого садка. (постійно, відп. Завідувач, ст.. медсестра)

 

2. Здійснити контроль за харчуванням дітей. (постійно, відп. Завідувач, ст.. медсестра)

 

3. Контроль за виконанням правил обов’язків обслуговуючого персоналу. (постійно, відп. Завідувач, завгосп)

 

4. Підготувати дошкільний навчальний заклад до нового навчального року та до зимового періоду. (впродовж місяця, відп. Завідувач, завгосп)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серпень

Методична робота

 

Вивчення стану життєдіяльності дітей

Організаційно-педагогічна робота

1

2

3

 

1. Педрада № 1 «Про завдання діяльності педагогічного колективу на новий навчальний рік»

- аналіз роботи за минулий рік

- обговорення і затвердження плану роботи ДНЗ на 2018-2019 навчальний рік

-  Основні пріоритетні напрями освітньої роботи у новому навчальному році

- затвердження планів, програм за якими буде працювати педагогічний колектив в новому навчальному році

- конкурс-огляд групових кімнат на краще розвиваюче середовище

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Комплексна перевірка «Організація сприятливого розвивального середовища в усіх вікових групах перед початком нового навчального року» (інформація до наради, відп. завідувач, вихователь-методист, завгосп)

 

 

2. Контроль: за дотриманням санітарно-гігієнічних норм під час загартувальних процедур (звіт на нараді, відп. ст. медсестра)

 

1. Провести свято « День незалежності України» (відп. вихователі старших груп, муз керівник)

 

2. Провести розваги «Обжинки» (частування дітей обжинковим караваем)

«Яблучний спас» (частування дітей яблуками та медом)

3. Косультація для батьків «Процес адаптації дитини до нового колективу» (відп. вихователі)

 

4.  Залучення батьків до створення розвивальних осередків, оформлення групових приміщень, благоустрою території ДНЗ

 

5. Інформаційні матеріали різної тематики для оформлення батьківського куточку (відп. вихователі, вихователь-методист, медсестра)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота методичного кабінету

Адміністративно-господарська діяльність

 

Примітка

 

4

5

 

6

 

1. Упорядкування матеріалів методичного кабінету (впродовж місяця, відп. вихователь-методист)

 

2. Обновити та систематизувати наочний матеріал (впродовж місяця, відп. вихователі)

 

3. Скласти циклограми роботи метод. кабінету на місяць

(І тиждень місяця, відп. вихователь-методист)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Здійснювати контроль за санітарним станом у групах, на ділянках дитячого садка. (постійно, відп. Завідувач, ст.. медсестра)

 

2. Здійснити контроль за харчуванням дітей. (постійно, відп. Завідувач, ст.. медсестра)

 

3. Контроль за виконанням правил обов’язків обслуговуючого персоналу. (постійно, відп. Завідувач, завгосп)

 

4. Здійснити комплектування дошкільного навчального закладу педагогічними кадрами на 2018-2019 навчальний рік.

 

 

 

 

 

 

Вересень

Методична робота з кадрами

 

Вивчення стану життєдіяльності дітей

Організаційно-педагогічна робота

1

2

3

 

1. Ознайомлення з планом МО та ШПД (відп. методист)

 

2. Прийняти заяви на атестацію

(вихователі Журба М.М., Сорокіна В.Я., Багно Т.М., вчитель-дефектолог Кузнєцова О.В., прктичний психолог Кабак А.Ю.)

3. Забезпечити завданням педагогів, які атестуються (методист)

 

4. Видати наказ по ДНЗ про підготовку та проведення атестації. (до 20 вересня, відп. Завідувач)

 

5. Направити педагогів  на курси підвищення кваліфікації за графіком ДОІППО.

 

6 Затвердити склад творчої групи для роботи за проблемою «Театр як метод формування комунікативно-мовленнєвої компетенції дошкільника»

 

7. Самоосвіта «Діагностика мовленнєвого розвитку» 

(В.-м.  №11, 2016, с. 27-33) (протягом місяця, відп. методист, вихователі)

9. Тренінг «Формування комунікативної компетентності дітей»

(ІІ тиждень місяця, відп. Вихователь-методист)

 

10. Скласти перспективний план проведення свят та розваг

(І тиждень місяця, відп. музкерівник, інструктор з фізкультури)

 

11. Скласти сітку занять на навч.рік (І тиждень місяця, відп. Методист)

 

12. Сформувати списки неорганізованих дітей (відп. Ст.медсестра, методист)

 

13. Затвердити плани роботи гуртків (ІІ тиждень місяця, відп. Методист)

 

14. Провести індивідуальні консультації щодо планування (протягом місяця, методист)

 

1. Готовність групових кімнат та кімнат відпочинку до навчального року (порівняльний, інф. До виробничої наради) ( завідуюча, методист, медсестра, завгосп)

 

2. Організація та проведення  рухливих ігор під час прогулянки (порівняльний, інф. До виробничої наради)

 

3. Підготовка до проведення батьківських зборів (персональний, інформац. До відома)

 

 

1. Провести розвагу до дня знань «День знань»

(1 вересня, відп. муз.керівник)

 

2. Провести діагностичне обстеження рівня ЗУН дітей

(І-ІІІ тиждень місяця, відп. вихователі)

 

3. Провести обстеження по вивченню рівня фізичної підготовки дітей (І-ІІІ тиждень місяця, відп. інструктор з фізкультури)

4. Запросити батьків на розвагу „День знань”

(30-31 серпня, відп. вихователі старших груп)

5. Провести групові батьківські збори :

- ранній вік „Адаптація дитини до дитячого садка та значення режиму”

- мол.,сер. вік „Базовий компонент та його варіативна й інваріантна складові”

- стар.вік „Співпраця та завдання ДНЗ та сім’ї  щодо підготовки дітей до школи”

(ІІ тиждень місяця, відп. вихователі)

6. Тематичні бесіди з нагоди дня народження

В.О. Сухомлинського.

7. Анкетування батьків, що вперше привели дитину до дитсадка «Портрет моєї дитини» (І-ІІ тиждень місяця, відп. Вихователі)

8. Консультація для батьків «Наука про здоров’я-валеологія» (відп. Інструктор з фізичного виховання)

8. Виготовити з дітьми поробок з природнього матеріалу до виставки „Ярмарок від золотої осені”(4 тиждень місяця, відп. Керівник гуртка «ІЗО», вихователі груп)

9. Провести день фізичної культури і здоров’я «Про своє здоров’я дбай: бігай, присідай, стрибай» (11 вересня, відп. Інструктор з фізичної культури) (всі вікові групи)

 

Робота методичного кабінету

Адміністративно-господарська діяльність

 

Примітка

 

4

5

 

6

 

1. Огляд нормативних документів, новинок методичної літератури та фахової періодики

 (щокварталу згідно з планом проведення педагогічних годин,  виставка - вихователь-методист)

 

2. Упорядкувати та доповнити матеріали щодо розвитку комунікативності (4 тиждень місяця, відп. вихователь-методист)

 

3. Поновити нестандартне обладнання корекційно-оздоровчого куточку (впродовж місяця, відп. Вихователі)

 

4. Розробити рекомендації щодо впорядкування фізкультурно-оздоровчого куточку. (відп. вихователь-методист)

 

5. Поновити та обладнати спортивну залу (протягом місяця, відп. вихователь-методист, валеолог)

 

6. Скласти циклограму роботи методичної  роботи  на 2017-2018  навч.рік (І тиждень місяця, відп. вихователь-методист)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Огляд „ Готовність до нового навчального року .”

(І тиждень, відп. Завідувач, склад комісії з охорони праці)

 

2. Інструктаж з техніки безпеки та охорони здоровя дітей.

(І тиждень, журнал ведення інструктажів з охорони праці, відп. Методист)

 

3. Здійснювати контроль за санітарним станом у групах, на ділянках дитячого садка. (постійно, відп. Завідувач, ст.. медсестра)

 

4. Здійснити контроль за харчуванням дітей. (постійно, відп. Завідувач, ст.. медсестра)

 

5. Контроль за виконанням посадових обов’язків педкадрів та обслуговуючого персоналу. (постійно, відп. Завідувач, завгосп)

 

 

 

 

 

 

 

 

Жовтень

Методична робота

 

Вивчення стану життєдіяльності дітей

Організаційно-педагогічна робота

1

2

3

1. Прийняти участь у роботі МО та ШПД

(вихователь Сорокіна В.Я.)

 

2. Провести засідання творчої групи за планом

 (відп. творча група)

 

3. Провести засідання атестаційної комісії (до 10 жовтня, відп. Завідувач)

 

4. Затвердити план роботи атестаційної комісії та план проведення атестації (до 10 жовтня, відп. Завідувач)

 

5. Тренінг «Причини мовленнєвих порушень у дітей» (ІІІ тиждень місяця, відп. Вчитель-дефектолог Кузнєцова О.В.)

 

6. Самоосвіта «Комунікативні ігри для розвитку вмінь спілкування для дітей раннього та дошкільного віку» (впродовж місяця, відп. Вихователі)

 

7. Майстер-клас «Використання комунікативних ігор та вправ у різновіковій групі»  (вихователь Журба М.М.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Тематична перевірка „ Аналіз стану комунікативно-мовленнєвого розвитку дітей середнього дошкільного віку”

( довідка до педради, методист, зав. д/з )

 

 

1. Провести свято „Золото осені

(3-4 тиждень місяця, відп. муз.керівник)

 

2.Організувати виставку дитячого малюнка

„Осінній ярмарок” (3-4 тиждень місяця, відп. керівник студії ІЗО)

 

3. Провести «День здоров’я» (день на останньому тижні місяця)

 

4. Тематичні заняття з нагоди річниці визволення Дніпропетровщини

 

5. Батьківський всеобуч «Як треба спілкуватися та займатися з дітьми вдома» (відп. Вчитель-логопед Андрющенко Н.І.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота методичного кабінету

Адміністративно-господарська діяльність

 

Примітка

 

4

5

 

6

 

1.Провести круглий стіл за підсумками обстеження дітей з фізичного розвитку та розумової діяльності

(І тиждень місяця, відп. виховат., інструктор з фізкультури, методист)

 

2.Розробити план заходів до Дня здоров’я  (І тиждень місяця, відп. вихователі, муз керівник, валеолог, інструктор з фізкультури, методист)

 

3. Доповнити  та упорядкувати матеріали за освітньою лінією «Мовлення дитини» відповідно до Базового компоненту (протягом місяця, відп. вихователь-методист)

 

4. Впорядкувати, оновити  матеріали для  оздоровчо-корекційної роботи (ІІ тиждень місяця, відп. вихователі всих вікових груп)

 

5. Поновити інформаційний матеріал для батьків  по охороні здоров’я  дитини (ІІ тиждень, відп. вихователь-методист, вихователі)

 

6. Скласти циклограми роботи методичного кабінету на місяць (І тиждень місяця, відп. вихователь-методист)

 

7. Упорядкувати краєзнавчі  куточки з національною символікою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Здійснювати контроль за санітарним станом у групах, на ділянках дитячого садка. (постійно, відп. Завідувач, ст.. медсестра)

 

2. Провести рейд „Виконання норм харчування”. (ІІ тиждень місяця, відп. Завідувач, ст.. медсестра)

 

3. Здійснити контроль за харчуванням дітей. . (постійно, відп. Завідувач, ст.. медсестра)

 

4. Контроль за виконанням правил обовязків обслуговуючого персоналу. (постійно, відп. Завідувач, завгосп)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листопад

Методична робота

 

Вивчення стану життєдіяльності дітей

Організаційно-педагогічна робота

1

2

3

 

1. Прийняти участь у роботі МО та ШПД (вихователь-методист, вихователь Будаєва К.С.)

 

2. Провести засідання творчої групи за планом

 

 

3. Методичний турнір «Розвиваємо мовлення вихователів»

(за мат. В.-м. №11/2016, с. 22-26)

 

4. Педгодина «Методи інтерактивної взаємодії для розвитку комунікативно-мовленнєвих вмінь та навичок»  

(ІІІ тиждень місяця, відп. Вихователь-методист Мирон О.О.)

 

5. Педрада № 2 «Комунікативна компетентність дітей»

 

- Особливості формування комунікативної компетентності. Слово до слова складається мова (В.м. №11/2016, с.33-38)

 

- Як навчити дітей розповідати  (В.м. №11/2016, с.41)

 

- Значення казки в соціальній адаптації дітей до навколишньої дійсності (за мат. З інтернету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Організація та проведення гімнастики-пробудження після денного сну (порівняльн. Інформ., вихователь-методист)

 

2. Зміст та якість планування освітньої роботи з дітьми (порівняльний, довідка, завідувач, вихователь-методист)

 

 

1. Організувати виставку літератури з питань комунікативно-мовленнєвого розвитку дітей (4 тиждень,  вихователь-методист, вихователі)

 

2. Розвага «Знайомство з музичними інструментами» (4 тиждень, муз керівник)

 

3. Пам’ятка «Становлення мовленнєвої особистості дитини»

( відп. вихователь-методист, виховат. всіх вікових груп, В.-м. №4/2016, с.53)

 

4. Провести «День здоров’я» (день на останньому тижні місяця)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота методичного кабінету

Адміністративно-господарська діяльність

 

Примітка

 

4

5

 

6

 

 1. Доповнити матеріали за освітньою лінією «Особистість дитини» відповідно до Базового компоненту (впродовж місяця, відп. Методист)

 

 

2. Поновити інформаційний матеріал для батьків  по т/б   (І тиждень, відп. методист, вихователі)

 

3. Провести конкурс серед вихователів „Кращий осередок для формування правил безпеки життєдіяльності ” (впродовж 2 місяців, відп. вихователь-методист, вихователі)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Здійснювати контроль за санітарним станом у групах, на ділянках дитячого садка. (постійно, відп. Завідувач, ст.. медсестра)

 

2. Здійснити контроль за харчуванням дітей. (постійно, відп. Завідувач, ст.. медсестра)

 

3. Контроль за виконанням правил обовязків обслуговуючого персоналу. (постійно, відп. Завідувач, завгосп)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

Грудень

Методична робота

 

Вивчення стану життєдіяльності дітей

Організаційно-педагогічна робота

1

2

3

 

1. Прийняти участь у роботі МО та ШПД (вихователь-методист, вихователь Багно Т.М.)

 

2. Провести засідання творчої групи за планом

(див. Додаток № 4) (відп. Творча група)

 

3. Самоосвіта «Естетико-екологічне виховання засобами театралізованої діяльності «Театр природи» (Д/в. №12, 2016, с.2-5)  (протягом місяця, відп. вихователь-методист, вихователі)

 

 

4. Педгодина «Мистецтво розмовляти з дітьми (ІІІ тиждень місяця, відп. Вчитель-логопед Андрющенко Н.І.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.           1. Тематична перевірка «Організація роботи  щодо екологічного виховання дошкільників »

(довідка, відп. Завідувач, вихователь-методист)

 

 

1. Розвага „День Святого Миколая” (ІІІ тиждень місяця, відп. Муз керівник)

 

2. Провести конкурс на краще оздоблену групову кімнату до нового року (4 тиждень місяця, відп. виховат.)

 

3. Свято „ Новорічна казка”, «В гостях у ялинки» (4-й тиждень місяця, виховат., муз керівник , вихователь-методист, завідуюча)

 

4. Запрошення батьків прийняти участь в новорічних святах (ІІІ тиждень місяця, відп. Вихователі)

 

5. До свята Св. Миколая виставка родинних малюнків „Наші мрії та фантазії” (ІІІ тиждень місяця, відп. Вихователі, батьки)

 

6. Круглий стіл „Обмін думками : як краще провести зимові канікули ?”

( ІІІ тиждень місяця, відп. вихователі)

 

7. Провести «День здоров’я» (день на останньому тижні місяця)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота методичного кабінету

Адміністративно-господарська діяльність

 

Примітка

 

4

5

 

6

 

1. Огляд нормативних документів, новинок методичної літератури та фахової періодики

 (щокварталу згідно з планом проведення педагогічних годин,  виставка - методист)

 

2. Доповнити матеріали за освітньою лінією «Дитина у світі природи» відповідно до Базового компоненту (впродовж місяця, відп. вихователь-методист)

 

3. Організувати виставку дит. робіт  „Зимова казка”

(4 тиждень місяця, відп. керівник ізостудії)

 

4. Виготовити атрибути до сюрпризного моменту на свято Св. Миколая (І-ІІ тиждень місяця, відп. Муз керівник, вихователі)

 

5. Скласти циклограми роботи метод. кабінету на місяць.

(І тиждень, відп. вихователь-методист)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Здійснювати контроль за санітарним станом у групах, на ділянках дитячого садка. (постійно, відп. Завідувач, ст.. медсестра)

 

2. Здійснити контроль за харчуванням дітей. (постійно, відп. Завідувач, ст.. медсестра)

 

3. Контроль за виконанням правил пожежної безпеки під час новорічних свят. (постійно, відп. Завідувач, відповідальний за пожежну безпеку - завгосп)

 

4. Контроль за виконанням правил обовязків обслуговуючого персоналу. (постійно, відп. Завідувач, завгосп)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Січень

Методична робота

 

Вивчення стану життєдіяльності дітей

Організаційно-педагогічна робота

1

2

3

 

1. Прийняти участь у роботі МО та ШПД (керівник гуртка Красилюк І.І.)

 

2. Провести засідання творчої групи за планом (відп. Творча група)

 

3. .Педгодина  - «Діти з особливими потребами. Особливості психоемоційного розладу поведінки й недорозвитку мовлення (4 тиждень місяця, відп. Вчитель-дефектолог Кузнєцова О.В.)

 

4. Індивідуальні консультації для молодих спеціалістів «Дихальна гімнастика Стрельниковой» (ІІ тиждень місяця, відп. Інструктор з фізичного виховання Шандиба І.В..)

 

5. Провести засідання атестаційної комісії „ Про хід атестації”

 

6. Майстер-клас «Екологічне виховання дошкільників» (середній дошк. вік)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Тематична перевірка

„Стан роботи в ДНЗ з екологічного виховання дошкільників»

( довідка до педради, відп.  зав. д/з, вихователь-методист )

 

2.З метою надання допомоги, запобігання помилок здійснити перевірку „Якість планування молодими спеціалістами ”

( персонально, інформація до наради при зав. д/з, зав., вихователь-методист ).

 

 

1. Провести розвагу „Щедрик-Ведрик” (ІІ тиждень місяця, відп. Муз керівник)

 

2. Провести змагання між старшою та середньою групою на „Кращого колядника” (відп. вихователі)

 

3. Запрошення батьків прийняти участь в спільному дозвіллі „ Щедрик-Ведрик ” (І тиждень місяця, відп. Вихователі)

 

4. Консультація для батьків  «І в холодні зимові дні нам застуда та грип не страшні»

(Д.в. №2/2016,  с. 20-21)

(4 тиждень місяця, відп. Завідувач, ст.. медсестра)

 

5. Провести «День здоров’я» (день на останньому тижні місяця)

 

 

 

 

 

 

Робота методичного кабінету

Адміністративно-господарська діяльність

 

Примітка

 

4

5

6

 

1. Доповнити матеріали за освітньою лінією «Гра дитини» відповідно до Базового компоненту (впродовж місяця, відп. вихователь-методист)

 

2.  Поновити куточки для експериментальної діяльності

(впродовж місяця, відп. вихователі всіх вікових груп)

 

3. Поновити матеріали у інформаційних куточках (вихователі всіх вікових груп)

 

4. Скласти циклограми роботи метод. кабінету на місяць.

(І тиждень, відп. вихователь-методист)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Інструктаж з техніки безпеки та охорони здоровя дітей.

(І тиждень місяця, відп. вихователь-методист)

 

2. Здійснювати контроль за санітарним станом у групах, на ділянках дитячого садка. (постійно, відп. Завідувач, ст.. медсестра)

 

3. Здійснити контроль за харчуванням дітей. (постійно, відп. Завідувач, ст.. медсестра)

 

4. Контроль за виконанням правил обовязків обслуговуючого персоналу. (постійно, відп. Завідувач, завгосп)

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

Лютий

Методична робота

 

Вивчення стану життєдіяльності дітей

Організаційно-педагогічна робота

1

2

3

 

1. Прийняти участь у роботі МО та ШПД ( вихователь Пушенко І.О.)

 

2. Провести засідання творчої групи за планом

(див. Додаток № 4) (відп. Творча група)

 

 

3. Провести засідання атестаційної комісії за планом  «Тиждень ознайомлення з досвідом педагогів, які атестуються» (з 3-7 лютого 2018 року) (відп. Атестаційна комісія)

 

4. Самоосвіта «Рекомендації щодо формування екологічної відповідальності дітей дошкільного віку»  

(протягом місяця, відп. вихователь-методист, вихователі)

 

 

5. Педрада №3 «Екологічне  виховання дошкільників»

 

- Форми та методи роботи з екологічного виховання дітей

 

- Роль казки у вихованні екологічної культури у дошкільнят

 

- Сучасні проблеми екологічного виховання дошкільників

 

 

 

 

1. Попереджувальний контроль „ Виконання рішень педради ”

( інформація до наради, всі вікові групи, відп. зав. д/з, вихователь-методист ).

 

2. Вибірковий контроль «Рівень педагогічної майстерності та стан освітнього процесу у педагогів, які атестуються у навчальному році»

( інформація до засідання атестаційної комісії, відп. Голова та члени атестаційної комісії)

 

3. Готовність вихователів до робочого дня (огляд.- операт., інформація до відома, відп. вихователь-методист)

 

 

1. Провести тематичну розвагу День Святого Валентина” (старша група) (згідно плану, відп. музкерівник)

 

2. Провести розвагу „ Мій тато найкращий” (старші вікові групи) (згідно плану, відп. музкерівник)

 

3. Провести розвагу „Стрітення” (сер. ст.вік) (згідно плану, відп. музкерівник)

 

4. Провести виставку робіт «Валентинка» (керівник ізостудії)

 

5. Запросити батьків до свята „Мій тато найкращий” (відп. вихователі старших груп)

 

 

6. Провести «День здоров’я» (день на останньому тижні місяця)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота методичного кабінету

Адміністративно-господарська діяльність

 

Примітка

 

4

5

6

 

1. Розробити матеріал до педради

(І тиждень місяця, відп. вихователь-методист, ініціативна група)

 

2. Скласти циклограми  роботи метод. кабінету на місяць

(І тиждень, відп. вихователь-методист)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Здійснювати контроль за санітарним станом у групах, на ділянках дитячого садка.

(постійно, відп. Завідувач, ст.. медсестра)

 

2. Здійснити контроль за харчуванням дітей.

(постійно, відп. Завідувач, ст.. медсестра)

 

3.Контроль за виконанням правил обовязків обслуговуючого персоналу. (постійно, відп. Завідувач, завгосп)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Березень

Методична робота

 

Вивчення стану життєдіяльності дітей

Організаційно-педагогічна робота

1

2

3

 

1. Прийняти участь у роботі МО та ШПД (вихователь-методист)

 

2. Провести засідання творчої групи за планом (відп. творча група)

 

3. Провести підсумкове засідання атестаційної комісії за планом. Вивчення системи роботи педагогів, які атестуються (завідуюча)

 

4. Видати наказ по дошкільному закладу за результатами атестації та повідомити про них педколектив (відп. Завідувач, методист)

 

 

5. Обмін досвідом «Форми та методи роботи з питання прищеплення дітям  правильного ставлення до свого здоров’я, формування настанови на здоровий спосіб життя через гармонійну взаємодію з навколишнім світом та з собою. 

(ІІ тиждень місяця, відп. вихователь-методист, досвідчені педагоги)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. З метою підвищення педагогічної майстерності здійснити перевірку

 „ Система роботи спеціалістів логопедичної групи”

( гр..№4,  інформація до наради, зав. д/з).

 

 

 

1. Організувати виставку дитячої творчості „Пролісок для мами” (до свята 8 березня, відп. керівник гуртка ізостудії)

 

2. Провести свято „Матусин день”                                                       (до 8 березня, відп.  муз керівник, вихователі груп)

 

3. Провести тематичні вечори, присвячені творчості Т.Г.Шевченка (відп. вихователі, вихователь-методист)

 

4. Запросити мам, бабусь  до свята „Матусин день” (І тиждень місяця, відп. вихователі)

 

5. Провести розвагу «Масляна» (відп.  муз керівник, вихователі груп)

 

6. Пам’ятка для батьків

«Організація режиму дня в умовах сімейного виховання».  (відповідальні вчитель-дефектолог, вихователі)

 

7. Провести «День здоров’я» (день на останньому тижні місяця)

 

 

 

Робота методичного кабінету

Адміністративно-господарська діяльність

 

Примітка

 

4

5

 

6

 

1. Огляд нормативних документів, новинок методичної літератури та фахової періодики

 (щокварталу згідно з планом проведення педагогічних годин,  виставка - вихователь-методист)

 

2. Систематизувати  та доповнити матеріали з мовленнєвого розвитку дитини

 

3. Скласти циклограми

роботи методичного кабінету на місяць (І тиждень, відп. вихователь-методист)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Здійснювати контроль за санітарним станом у групах, на ділянках дитячого садка. (постійно, відп. Завідувач, ст.. медсестра)

 

2. Здійснити контроль за харчуванням дітей. (постійно, відп. Завідувач, ст.. медсестра)

 

3. Контроль за виконанням правил обовязків обслуговуючого персоналу. (постійно, відп. Завідувач, завгосп)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

Квітень

Методична робота

 

Вивчення стану життєдіяльності дітей

Організаційно-педагогічна робота

1

2

3

 

1. Прийняти участь у роботі МО та ШПД (вихователь-методист, вихователь Фрейвальд Ю.В.)

 

2. Провести засідання творчої групи за планом (відп. творча група)

 

3. Педгодина «Пізнавальні прогулянки з дошкільниками» (В.м. №6/2017, с. 19-21) (3 тиждень місяця, відп. методист)

 

4. Самоосвіта «Що посієш, те й пожнеш або Праця дошкільників у природі» (В.м. №3, 2016, с.40-46)

 

5. Колективний перегляд відкритих підсумкових занять (3-4 тиждень місяця)

 

6. «Тиждень безпеки дитини» (за графіком) (відпов. Методист, вихователі, ініціативна група)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Комплексна перевірка

„ Рівень підготовки дітей до навчання у школі .”

( наказ, довідка до педради, аналіз

результатів обстеження, методист, лікар, інструктор з фіз.-ри )

 

2. З метою надання методичної допомоги здійснити аналіз роботи вихователів з впровадження в практику знань, отриманих на курсах підвищення кваліфікації, семінарах-практикумах ДНЗ .

( вибірково, співбесіда, до відома, методист )

 

 

1. Провести в ДНЗ розвагу„Усміхайся, розважайся!”

(1 квітня, відп.  муз керівник, інструктор з фізкультури, вихователі)

 

2. Провести розвагу  „Великдень» (відп. муз керівник, вихователі старших груп)

 

3. Організувати виставку робіт „ Великодня писанка” (до свята, відп. керівник ізостудії)

 

4. Провести в ДНЗ тиждень безпеки (згідно графіку, відп. методист, вихователі)

 

5. Запросити батьків старшої групи на зустріч з адміністрацією школи (ІІ тиждень місяця, відп. вихователі)

 

6. Запросити батьків на розваги „Усміхайся, розважайся” та „Великдень» (заздалегідь до розваг, відп. вихователі)

 

7. Провести день фізичної культури і здоров’я

( до 7 квітня, відп. Інструктор з фізичної культури) (всі вікові групи)

 

8. Провести групові батьківські збори. (ІІІ тиждень місяця, відп. вихователі)

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота методичного кабінету

Адміністративно-господарська діяльність

 

Примітка

 

4

5

 

6

 

1. Доповнити папку „Безпека життєдіяльності” добірками ігор, конспектами занять. (І тиждень місяця, відп. вихователь-методист, вихователі)

 

2. Розробити заходи до тижня безпеки життєдіяльності(І тиждень місяця, відп. вихователь-методист)

 

3. Скласти розклад проведення відкритих підсумкових занять (І-ІІ тиждень місяця, відп. вихователь-методист)

 

4. Оформити грядки на майданчику  згідно віку дітей (ІІІ тиждень місяця, відп. вихователі)

 

5. Розробити програми до тижня безпеки життєдіяльності (І тиждень місяця, відп. вихователь-методист, вихователі)

 

6. Поновити інформаційні куточки для батьків інформацією про безпеку дитини (І тиждень місяця, відп. вихователь-методист, вихователі)

 

7. Систематизувати добірку рухливих ігор на свіжому повітрі

(І тиждень місяця, відп. вихователі)

 

8. Скласти циклограми роботи метод. кабінету на місяць (І тиждень місяця, відп. вихователь-методист)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Здійснювати контроль за санітарним станом у групах, на ділянках дитячого садка. (постійно, відп. Завідувач, ст.. медсестра)

 

2. Здійснити контроль за харчуванням дітей. (постійно, відп. Завідувач, ст.. медсестра)

 

3. Контроль за виконанням правил обовязків обслуговуючого персоналу. (постійно, відп. Завідувач, завгосп)

 

4. Відремонтувати обладнання на майданчиках, пофарбувати ігрове обладнання. (до Дня Довкілля, відп. завгосп)

 

5. Підготувати город для трудової роботи дошкільнят, квітники. (ІІІ тиждень місяця, відп. вихователі)

 

6. Організувати літні оздоровчі заходи. (І-ІІ тиждень місяця, відп. вихователь-методист)

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Травень

Методична робота

 

Вивчення стану життєдіяльності дітей

Організаційно-педагогічна робота

1

2

3

 

1. Звіти вихователів про відвідування МО та ШПД (відп. вихователі)

 

2. Підсумки роботи творчої групи   (відп. творча група)                                      

 

3. Самоосвіта «Досліджуємо власне здоров’я. Формування здоров’язбережувальної компетентності дошкільнят»

(Д.в. №11, 2016, с. 2-6), (впродовж місяця, відп. вихователь-методист, вихователі)

 

4 Круглий стіл „ Наші здобутки : поразки  та перемоги” (обговорення)

 

5. Провести відкриті підсумкові заняття

 

6. Педрада № 4 „Рівень готовності дітей до навчання у школі”

 

- фізична готовність дитини до навчання у школі (фізорг)

 

- психологічна та педагогічна готовність до школи (обстеж. Виховат.)

- функціональна готовність до школи шестирічок (ін форм. про підсумкові заняття)

- організаційні питання початку літньо-оздоровчої кампанії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Контроль за якістю проведення діагностики дітей ( попередж., інформац. До відома, відп. вихователь-методист, завідувач)

 

2. Попереджувальний контроль „Виконання рішень педради .”

( інформація до відома, всі

вікові групи, зав.д/з, вихователь-методист )

 

 

1. Провести фізкультурне дозвілля до свята „День Перемоги” (до Дня Перемоги, відп. муз керівник, вихователі)

 

2. Провести в ДНЗ свято „До побачення, дитячий садок!” (відп. вихователі випускних груп, муз керівник).

 

3. Розвага «У дружньому колі»

( відп. музкерівник)

 

4. Провести загальні батьківські збори. (4 тиждень місяця, відп. завідувач)

 

5. Участь батьків у підготовці літнього оздоровчого періоду

 

6. Конкурс малюнків «Улюблені місця моєї Батьківщини» (відп. керівник ІЗО –студії, вихователі)

 

 

Робота методичного кабінету

Адміністративно-господарська діяльність

 

Примітка

 

4

5

 

6

 

1. Зробити добірку матеріалів про літне оздоровлення

(І-ІІ тиждень місяця, відп. вихователь-методист)

 

2. Провести моніторинг „ Рівень підготовленості дітей до навчання у школі” за наслідками діагностування вихователями у групах (кінець місяця, відп. вихователь-методист)

3. Виготовити запрошення на випускний бал. (до свята, відп. вихователі, муз керівник, вихователь-методист)

 

4. Скласти план розваг на літній період (муз керівник, фізорг) та фізкультурних занять. (4 тиждень місяця)

 

5. Скласти сітку занять на літо (4 тиждень місяця, відп.  вихователь-методист).

 

6. Скласти заходи по проведенню літньої оздоровчої кампанії (4 тиждень місяця, відп. вихователь-методист).

 

7. Скласти план медичних заходів на літо (4 тиждень місяця, відп. медсестра)

 

8. Провести діагностику розумового та фізичного розвитку дітей (вихователі, фізорг), а також обстеження дітей старшої групи на психологічну та функціональну готовність до школи (відп. практичний психолог).

 

9. Поновити атрибути для ігор з піском, вітром, водою (3-4 тиждень місяця, відп. вихователі)

 

10. Підготувати інформацію з питань літнього оздоровлення дітей та профілактика дитячого травматизму (3-4 тиждень місяця, відп. вихователі)

 

11. Скласти циклограми роботи метод.кабінету на місяць(І тиждень місяця, відп. вихователь-методист)

 

1. Здійснювати контроль за санітарним станом у групах, на ділянках дитячого садка. (постійно, відп. Завідувач, ст.. медсестра)

 

2. Здійснити контроль за харчуванням дітей. (постійно, відп. Завідувач, ст.. медсестра)

 

3. Контроль за виконанням правил обовязків обслуговуючого персоналу. (постійно, відп. Завідувач, завгосп)

 

4. Відремонтувати обладнання на майданчиках, пофарбувати ігрове обладнання. (до Дня Захисту Дітей, відп. завгосп)

 

5. Організувати літні оздоровчі заходи. (відп. вихователь-методист, ст.медсестра, фізорг)

 

 

 

 

 

 

 

Червень

Методична робота

 

Вивчення стану життєдіяльності дітей

Організаційно-педагогічна робота

1

2

3

 

1. Індивідуальні консультації по плануванню виховної роботи на літній період.(постійно, відп. вихователь-методист)

 

2. Консультація «Профілактика кишкових отруєнь» (І тиждень місяця, відп. ст медсестра)

 

3. Самоосвіта «Загартування влітку у дитсадку і вдома» (впродовж місяця, відп. вихователь-методист, вихователі)

 

4. Звітування педагогів щодо виконання планів самоосвіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Вибіркове вивчення  «Дотримання правил розпорядку дня, питного та повітряного режиму»

(вибірково, інформація на нараді, відп завідувач, вихователь-методист, медсестра)

 

3. Контроль: - за станом захворюваності дітей (звіт на нараді, відп. ст. медсестра)

 

1. Провести святкову розвагу  «1  червня - День захисту дітей”

(1 червня, відп. муз керівник, вихователі)

 

2. Провести в ДНЗ конкурс-огляд «Літо-літечко»

- естетичний вигляд майданчика (прикраси до свята)

- планування фізкультурно-оздоровчої роботи

- підготовка тематичних брошур, ширм, пам’яток для батьків

 

3. День відкритих дверей . Запрошення до свята

«День захисту дітей» (1 червня, відп. вихователі)

 

4. Консультація для батьків «Загартування дітей влітку вдома»

(відп. завідувач, вихователі)

 

5. Інформаційні матеріали різної тематики для оформлення батьківського куточку (відп. вихователі, методист, медсестра)

 

6.Загальні батьківські збори: «Спільна робота ДНЗ та сім’ї зі зміцнення здоров’я та безпеки життєдіяльності  дітей улітку»

 

7. Залучення батьків до створення розвивальних осередків, оформлення групових приміщень, благоустрою території ДНЗ

8. Консультації для педагогів і батьків щодо попередження харчових отруєнь, інфекційних захворювань, сонячних опіків та теплових ударів (відп. ст.медсестра)

 

 

 

Робота методичного кабінету

Адміністративно-господарська діяльність

 

Примітка

 

4

5

 

6

 

1. Виставка методичної літератури, періодичних фахових видань, дитячої літератури до літнього оздоровчого періоду

 (І-ІІ тиждень місяця, відп. вихователь-методист)

 

2. Поновити виносний матеріал для ігор з піском, водою, повітрям (І-ІІ тиждень місяця, відп. вихователі)

 

3. Виготовити тематичні стенди «Літечко завітало», «Чим ми займаємось влітку» (відп. вихователі, вихователь-методист)

 

4. Скласти циклограми роботи метод. кабінету на місяць

(І тиждень місяця, відп. вихователь-методист)

 

5.Оснащення методичного кабінету необхідною літературою, ілюстративними і демонстраційними матеріалами, зразками наочно-дидактичних посібників для роботи з дітьми влітку (І тиждень місяця, відп. вихователь-методист)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Здійснювати контроль за санітарним станом у групах, на ділянках дитячого садка. (постійно, відп. Завідувач, ст.. медсестра)

 

2. Здійснити контроль за харчуванням дітей. (постійно, відп. Завідувач, ст.. медсестра)

 

3. Контроль за виконанням правил обовязків обслуговуючого персоналу. (постійно, відп. Завідувач, завгосп)

 

4. Косметичний ремонт групових кімнат (відп. завгосп)

 

5. Провести рейд „Дотримання санітарно-протиепідеміологічного режиму на харчоблоці”(І тиждень місяця, відп. Завідувач, ст.. медсестра)

 

6.Поповнення матеріалів, необхідних для образотворчої діяльності (відп. завгосп)

7.Ревізія спортивного інвентарю, придбання нового (відп. завгосп)

8. Профілактика і ремонт водопровідної та опалювальної системи закладу до нового навчального року (відп. завгосп)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Липень

Методична робота

 

Вивчення стану життєдіяльності дітей

Організаційно-педагогічна робота

1

2

3

 

 

1. Самоосвіта  «Пам’ятки для вихователів із проведення фізкультури» (впродовж місяця, відп. вихователь-методист, вихователі)

 

2. Конкурс: «Найкращий майданчик та квітник» (відп. Завідувач, вихователь-методист, вихователі)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Вибіркове вивчення  «Проведення ранкової гімнастики та фізкультури на свіжому повітрі» (вибірково, інформація на нараді, відп завідувач, вихователь-методист, медсестра)

 

2. Контроль: за дотриманням вимог до одягу і взуття при перебуванні дітей у приміщенні і на свіжому повітрі (звіт на нараді, відп. ст. медсестра)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Організувати і провести конкурс «Найкращий малюнок на асфальті» (відп. вихователі).

 

2. Індивідуальні консультації для батьків «Як створити безпечні умови для дитини вдома?»

 (відп. вихователі)

 

3. Інформаційні матеріали різної тематики для оформлення батьківського куточку (відп. вихователі, вихователь-методист, медсестра)

 

4. Залучення батьків до створення розвивальних осередків, оформлення групових приміщень, благоустрою території ДНЗ

 

5. Розвага «Івана Купала» (відп. Музичний керівник)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота методичного кабінету

Адміністративно-господарська діяльність

 

Примітка

 

4

5

 

6

 

1. Скласти каталог періодичних видань та методичної літератури (впродовж місяця, відп. фізорг)

 

2. Поповнення методичної бази матеріалами з досвіду роботи вихователів «Краєзнавча робота влітку», «Ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з народними святами літнього циклу» (відп. вихователі груп)

 

3. Зробити графічні ігри на дитячих майданчиках (лабіринти, класики ) (відп. вихователі груп)

 

4. Скласти циклограми роботи метод. кабінету на місяць

(І тиждень місяця, відп. вихователь-методист)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Здійснювати контроль за санітарним станом у групах, на ділянках дитячого садка. (постійно, відп. Завідувач, ст.. медсестра)

 

2. Здійснити контроль за харчуванням дітей. (постійно, відп. Завідувач, ст.. медсестра)

 

3. Контроль за виконанням правил обовязків обслуговуючого персоналу. (постійно, відп. Завідувач, завгосп)

 

4. Підготувати дошкільний навчальний заклад до нового навчального року та до зимового періоду. (впродовж місяця, відп. Завідувач, завгосп)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серпень

Методична робота

 

Вивчення стану життєдіяльності дітей

Організаційно-педагогічна робота

1

2

3

 

1. Педрада № 1 «Про завдання діяльності педагогічного колективу на новий навчальний рік»

- аналіз роботи за минулий рік

- обговорення і затвердження плану роботи ДНЗ на 2018-2019 навчальний рік

-  Основні пріоритетні напрями освітньої роботи у новому навчальному році

- затвердження планів, програм за якими буде працювати педагогічний колектив в новому навчальному році

- конкурс-огляд групових кімнат на краще розвиваюче середовище

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Комплексна перевірка «Організація сприятливого розвивального середовища в усіх вікових групах перед початком нового навчального року» (інформація до наради, відп. завідувач, вихователь-методист, завгосп)

 

 

2. Контроль: за дотриманням санітарно-гігієнічних норм під час загартувальних процедур (звіт на нараді, відп. ст. медсестра)

 

1. Провести свято « День незалежності України» (відп. вихователі старших груп, муз керівник)

 

2. Провести розваги «Обжинки» (частування дітей обжинковим караваем)

«Яблучний спас» (частування дітей яблуками та медом)

3. Косультація для батьків «Процес адаптації дитини до нового колективу» (відп. вихователі)

 

4.  Залучення батьків до створення розвивальних осередків, оформлення групових приміщень, благоустрою території ДНЗ

 

5. Інформаційні матеріали різної тематики для оформлення батьківського куточку (відп. вихователі, вихователь-методист, медсестра)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота методичного кабінету

Адміністративно-господарська діяльність

 

Примітка

 

4

5

 

6

 

1. Упорядкування матеріалів методичного кабінету (впродовж місяця, відп. вихователь-методист)

 

2. Обновити та систематизувати наочний матеріал (впродовж місяця, відп. вихователі)

 

3. Скласти циклограми роботи метод. кабінету на місяць

(І тиждень місяця, відп. вихователь-методист)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Здійснювати контроль за санітарним станом у групах, на ділянках дитячого садка. (постійно, відп. Завідувач, ст.. медсестра)

 

2. Здійснити контроль за харчуванням дітей. (постійно, відп. Завідувач, ст.. медсестра)

 

3. Контроль за виконанням правил обовязків обслуговуючого персоналу. (постійно, відп. Завідувач, завгосп)

 

4. Здійснити комплектування дошкільного навчального закладу педагогічними кадрами на 2018-2019 навчальний рік.